คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ผลประกอบการขึ้นอยู่กับศักยภาพทำเลที่ตั้ง ขนาดการลงทุน และความสามารถของผู้บริหารสถานีบริการ
สามารถส่งคำขอได้ทาง https://pttstation.pttor.com/ (ช่องทางเดียวเท่านั้น)
ความเพียงพอของเครือข่ายสถานีบริการไม่สามารถกำหนดเป็นระยะทาง ทั้งนี้พิจารณาจากกลุ่มลูกค้าของสถานีบริการเดิม ซึ่งอยู่ในดุลพินิจย์ของคณะกรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้งหรือสนับสนุนการลงทุนสถานีบริการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
สามารถส่งคำขอได้ทาง https://pttstation.pttor.com/ เพื่อตรวจสอบทำเลที่ตั้งก่อน หากผ่านการพิจารณาแล้วจากนั้นจึงหารือกับพนักงานและผู้บริหารของ OR ภายหลังได้